บลจ. กรุงไทย ร่วมส่งกำลังใจ...สู้ภัย Covid-19 บริจาค 5 โรงพยาบาล ยอดเงินรวม 600,000 บาท