บลจ.กรุงไทย และ  บลจ. เอ็กซ์สปริง ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้