กองทุน IPO

 

กองทุน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 2 (KT-TRIG2)  14 - 16 สิงหาคม 2562