ข้อมูล iNAV

KTAM ETF

iNAV

%Chg

TE1

ข้อมูล iUnderlying

Symbols

iUnderlying

หมายเหตุ : iNAV ของกองทุน CHINA GLD และ HK อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/HKD และราคาซื้อขายของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระหว่าง 8.30 น. - 11.00 น. และ 12.30 น. - 15.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ทั้งนี้ ราคาของกองทุนรวมหลักจะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากนี้ รวมถึงในวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 
หมายเหตุ : ราคา iNAV ของกองทุน EBANK ECOMM EFOOD EICT ENY และ ESET50 อ้างอิงจากราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ ตามวันและเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : ราคา iGLD อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD และราคาซื้อขายทองคำโลก (Gold Spot) ตลอด 24 ชั่วโมงที่มีการทำการซื้อขาย