ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 23/04/256112.8025+0.000812.802612.802516,389,423,199.76
KTSV 23/04/256111.4368+0.000611.436911.43681,138,102,849.29
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/04/256111.7235+0.000311.723611.723523,903,582,859.62
KTPLUS 23/04/256110.9130+0.000310.913110.913065,344,210,146.50
KTFIX-1Y3Y 23/04/256111.0810-0.001911.081111.08109,578,883,902.32
KTILF 23/04/256110.5243-0.001510.540210.5190215,081,820.50
KTFIXPLUS-A 23/04/256111.9934-0.002011.993511.99341,100,987,924.24
KTFIXPLUS-D 23/04/256111.5566-0.001911.556711.5566320,997,272.81
KTFIXPLUS-I 23/04/256111.8380-0.001911.838111.8380287,130.38
KTSTPLUS-A 23/04/256110.2526+0.000410.252710.252659,979,356,033.88
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/04/256111.3670-0.066411.395511.3670559,229,422.33
KT-OPP-A 23/04/256116.1975-0.0104784,596,807.62
KT-OPP-D 23/04/256112.9565-0.008330,099,801.81
KT-PIF-A 23/04/256110.6782+0.002310.731710.6782521,863,832.19
KT-PIF-D 23/04/256110.0463+0.002210.096610.0463452,579,047.72
KTWG-A 23/04/256110.5997-0.039610.599810.59974,786,367,827.89
KTWP-A 23/04/256110.3984-0.020510.398510.39841,261,046,478.83
KT25/75-R 23/04/256110.1509-0.020910.176410.15092,135,042,089.27
KT25/75-A 23/04/256110.1512-0.021010.176710.15124,107,889,183.13
KTMUNG-A 20/04/256110.0279-0.005610.081610.0011595,479,684.17
KTMEE-A 20/04/256110.0107-0.001610.06449.9839948,395,334.90
KTSRI-A 20/04/256110.0312-0.005210.058110.00441,789,404,150.77
KTSUK-A 20/04/256110.0069-0.004010.03389.98012,409,138,378.97
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/04/25616.1487-0.04356.14876.148719,676,009.70
EBANK 23/04/25615.6249-0.05295.62495.624989,999,704.35
ECOMM 23/04/25619.3926+0.01989.39269.392637,570,421.54
EFOOD 23/04/25616.0201-0.00996.02016.020118,060,475.09
EICT 23/04/25615.0693-0.05075.06935.069315,208,061.96
ENY 23/04/25618.0460-0.13768.04608.0460104,599,177.38
CHINA 23/04/25615.9593+0.01975.99035.9285137,668,905.57
GLD 23/04/25611.7935+0.00141.80291.7843302,535,772.42
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/04/256110.8971-0.073610.897210.89711,540,999,272.71
KTEF 23/04/256122.9274-0.162623.099522.81283,229,035,161.60
KT-HiDiv 23/04/256112.2407-0.066012.332612.2101555,517,099.07
KTSE 23/04/256110.5288-0.067910.555210.52884,292,839,688.61
KTMSEQ 23/04/256111.7173-0.107211.834611.688081,484,075.96
KT-mai 23/04/25619.7490+0.02259.84669.724643,445,038.40
KT-CLMVT-A 23/04/256112.3762-0.145612.561912.37621,338,481,638.37
KT-CLMVT-D 23/04/256110.2995-0.121210.454110.2995614,775,858.15
KT-SET50-A 23/04/256112.1665-0.084812.178812.1543581,059,255.49
KTBTHAICG-A 23/04/256110.9542-0.104410.965310.9432805,987,698.88
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 20/04/256111.0711-0.013411.154211.071137,391,368.15
KT-WCORP 20/04/256111.3378-0.028411.422911.3378569,435,488.41
KT-AGRI 20/04/25619.0475-0.08639.18339.04758,453,328.23
KT-Energy 20/04/25619.3278-0.04299.46789.3278167,018,170.06
KT-FINANCE 20/04/256117.2150+0.058217.473317.21501,148,440,690.59
KT-MINING 20/04/25615.7086-0.02045.79435.708639,835,372.86
KT-PRECIOUS 20/04/25613.5275-0.03753.58053.5275319,375,163.42
KT-OIL 20/04/25613.1637+0.01453.16703.1637186,508,053.82
KT-GOLD 23/04/25619.9136-0.09929.93859.8888537,625,848.02
KT-PROPERTY 20/04/256112.1968-0.102412.379912.1968153,622,199.45
KT-EURO 20/04/256113.4785+0.075213.680813.47853,050,399,323.91
KT-IGF-R 20/04/256111.9919-0.046212.111911.9919572,259,000.55
KT-IGF-A 20/04/256111.9923-0.046012.112311.992317,127,018.40
KT-WEQ 20/04/256112.2086-0.065112.391812.2086443,945,006.52
KT-US-A 20/04/256110.9586-0.047711.123110.9586252,131,476.02
KT-ASEAN-A 20/04/256113.0440-0.065213.239813.0440199,026,298.26
KT-AASIA-A 20/04/256111.7654-0.014811.942011.76541,273,332,208.84
KTOIL5-1 20/04/25618.2111-0.00428.211112,813,603.41
KT-HEALTHCARE-A 20/04/256110.2332-0.040410.386810.2332182,482,353.47
KT-INDIA-A 20/04/256115.7634-0.083016.000015.76342,045,278,562.54
KT-INDIA-D 20/04/256113.6925-0.072113.898013.6925230,689,204.93
KT-GMO-A 20/04/256111.2362-0.057611.404811.23621,808,837,578.39
KT-JAPAN-A 20/04/256112.6602+0.092812.850212.6602731,047,613.65
KT-JAPAN-D 20/04/256112.1447+0.089012.327012.144749,176,620.76
KT-CHINA-A 20/04/256112.0603-0.176012.241312.06032,638,402,323.18
KT-GOI-A 20/04/256110.1605-0.032510.313010.1605116,718,242.87
KT-GCINCOME-R 20/04/25619.8851-0.00579.95939.88514,883,162,491.31
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 23/04/256160.5598-0.351060.559960.55982,087,344,820.97
RMF2 23/04/256114.7062-0.005414.706314.70621,579,805,934.53
RMF3 23/04/256113.8666-0.004713.866713.86663,236,985,282.06
RMF4 23/04/256111.4360+0.000411.436111.4360669,342,107.52
KT-BOND RMF 20/04/25619.6769-0.01189.67709.676956,892,044.10
KT-HiDiv RMF 23/04/256115.1598-0.083315.159915.1598625,259,881.81
KTSE-RMF 23/04/256113.2249-0.087013.225013.2249918,013,279.32
KSRMF 23/04/256124.9861-0.153824.986224.9861182,122,837.46
KT-GOLD RMF 23/04/25619.3696-0.09379.36979.3696391,803,036.00
KT-PROPERTY RMF 20/04/256112.7137-0.105112.713812.713793,547,260.70
KT-WEQ RMF 20/04/256111.4259-0.060811.426011.425942,065,679.45
KT25/75RMF 23/04/256111.9853-0.025011.985411.9853548,526,082.01
KT-HEALTHC RMF 20/04/256110.0452-0.039610.045310.045282,729,789.57
KT-PIF RMF 23/04/256110.6940+0.002010.694110.694076,791,344.03
KTSET50RMF 23/04/256112.7472-0.088712.747312.7472312,631,387.42
KTEF-RMF 23/04/256110.0928-0.075810.092910.0928365,334,438.60
KT-CHINA RMF 20/04/256110.0916-0.146110.091710.0916144,602,707.72
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/04/256137.5104-0.184637.510537.51046,036,243,957.93
KSET50LTF 23/04/256127.1558-0.191927.155927.15581,460,195,690.05
KTLF 23/04/256129.1995-0.203029.199629.19955,395,912,665.69
KSLTF 23/04/256124.8495-0.150624.849624.8495173,508,656.14
KTEF-LTF 23/04/256111.5435-0.083711.543611.5435713,899,676.21
KTSE-LTF 23/04/25619.9293-0.06479.92949.9293475,710,609.78
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/256110.3342-0.10499,993,265,690.75
DTCPF 30/11/25608.8934-0.84883,640,981,979.22
TLGF 28/02/256112.1509+0.082028,400,271,811.54
TTLPF 28/02/256111.5642-0.23992,081,559,803.09
EGATIF 28/02/256110.1305-0.145321,127,323,760.13
TFF 28/02/256110.1591+0.0115507,958,072.56
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFF142 23/04/256110.1723-0.030710.17232,208,005,865.12
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 23/04/256111.4222+0.012711.422311.422273,617,123.68
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/04/256117.5886-0.119617.588717.58861,197,745,599.00
TTPF2 23/04/2561678.0997-0.0652678.0998678.09971,176,594,197.24
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/04/256156.1580-1.0150410,350,847,387.83
VAYU1B 23/04/256156.1580-1.0150410,350,847,387.83

Go To Tp