ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 21/11/256012.7528+0.000212.752912.752817,136,206,977.41
KTSV 21/11/256011.3978+0.000111.397911.39781,496,780,184.54
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 21/11/256011.6569-0.000111.657011.656923,277,083,762.70
KTPLUS 21/11/256010.8706+0.000110.870710.870686,230,143,928.16
KTFIX-1Y3Y 21/11/256011.0078+0.000011.007911.00785,827,397,727.11
KTILF 21/11/256010.6157+0.028010.631710.6104274,571,660.07
KTFIXPLUS-A 21/11/256011.9216-0.000411.921711.9216448,545,728.29
KTFIXPLUS-D 21/11/256011.6073-0.000411.607411.6073372,849,116.75
KTFIXPLUS-I 21/11/256011.7643-0.000311.764411.7643285,342.18
KTSTPLUS-A 21/11/256010.1968-0.000210.196910.196836,175,579,408.31
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 21/11/256011.7754-0.022111.804911.7754557,522,418.00
KT-OPP-A 21/11/256016.0603+0.14691,705,935,165.01
KT-OPP-D 21/11/256012.8468+0.117529,518,404.83
KT-PIF-A 21/11/256010.2525-0.016810.303910.2525250,794,031.41
KT-PIF-D 21/11/25609.8409-0.01609.89029.8409547,622,216.00
KTWG-A 21/11/256010.3033-0.011110.303410.3033638,779,119.47
KTWP-A 21/11/256010.2350-0.004510.235110.2350432,545,742.73
KT25/75-R 21/11/25609.9849-0.002910.01009.9849998,117,256.58
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 21/11/25605.8030-0.00415.80305.803018,569,864.60
EBANK 21/11/25606.0469-0.01436.04696.046993,727,615.53
ECOMM 21/11/25608.7643-0.09088.76438.764335,057,484.01
EFOOD 21/11/25607.0864+0.03797.08647.086421,259,378.15
EICT 21/11/25604.7558-0.06444.75584.755814,267,456.16
ENY 21/11/25606.7769-0.00126.77696.776994,877,494.73
CHINA 21/11/25606.6919+0.12526.72676.6573167,978,173.95
GLD 21/11/25601.8017-0.01551.81111.7924314,729,822.92
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 21/11/256010.9776-0.032010.977710.9776966,005,739.56
KTEF 21/11/256023.0717-0.003223.244822.95631,019,566,630.26
KT-HiDiv 21/11/256011.9344-0.009312.024011.9046184,032,163.29
KTSE 21/11/256011.7086-0.003311.738011.70864,141,984,396.55
KTMSEQ 21/11/256012.8454+0.002212.974012.8133113,973,296.00
KT-mai 21/11/256011.0616-0.134011.172311.033953,663,344.80
KT-CLMVT-A 21/11/256011.8659+0.091912.044011.8659383,603,905.32
KT-CLMVT-D 21/11/256011.3200+0.087711.489911.320068,692,990.01
KT-SET50-A 21/11/256011.0441-0.010011.055211.0331166,817,336.63
KTBTHAICG-A 21/11/256010.5064+0.015310.517010.4959239,876,391.37
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 20/11/256011.2032-0.012111.287311.203250,379,197.21
KT-WCORP 20/11/256011.6357+0.009611.723111.6357171,155,145.92
KT-AGRI 20/11/25609.3733+0.03919.51409.373313,160,042.32
KT-Energy 20/11/25608.7910-0.02768.92308.7910284,783,388.17
KT-FINANCE 20/11/256017.1680+0.124117.425617.1680929,175,649.20
KT-MINING 20/11/25605.2902+0.01465.36975.290290,222,341.07
KT-PRECIOUS 20/11/25603.7022-0.04793.75783.7022351,789,249.99
KT-OIL 20/11/25602.7383-0.02652.74112.7383304,962,582.78
KT-GOLD 21/11/25609.7091-0.07269.73359.6848365,209,545.98
KT-PROPERTY 20/11/256012.2758-0.046012.460012.2758149,772,851.88
KT-EURO 20/11/256013.4369+0.056213.638613.43691,994,464,609.71
KT-IGF-R 20/11/256011.7588+0.004111.876511.7588518,220,608.38
KT-WEQ 20/11/256011.7428-0.049711.919011.7428324,193,515.26
KT-US-A 20/11/256010.3319-0.057610.487010.3319291,974,866.93
KT-ASEAN-A 20/11/256011.9928-0.023612.172811.992880,561,716.47
KT-AASIA-A 20/11/256011.7519+0.068011.928311.7519482,277,333.56
KTOIL5-1 20/11/25607.1284-0.05307.128412,289,000.47
KT-HEALTHCARE-A 20/11/25609.7614-0.02419.90799.7614155,652,319.25
KT-INDIA-A 20/11/256015.3141+0.003715.543915.3141579,667,490.41
KT-INDIA-D 20/11/256013.3028+0.003113.502413.3028194,834,484.12
KT-GMO-A 20/11/256011.1894-0.010911.357311.18941,179,871,809.86
KT-JAPAN-A 20/11/256012.5370+0.010412.725212.537070,350,434.85
KT-JAPAN-D 20/11/256012.0281+0.010012.208612.028127,433,985.15
KT-CHINA-A 20/11/256012.1403-0.008212.322512.14031,255,561,552.66
KT-GOI-A 20/11/256010.0619+0.052410.212910.061999,879,047.94
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 21/11/256057.2248-0.136157.224957.22481,935,884,603.20
RMF2 21/11/256014.6358-0.000514.635914.63581,645,012,337.62
RMF3 21/11/256013.8269-0.000213.827013.82693,290,922,485.60
RMF4 21/11/256011.4057+0.000111.405811.4057717,537,382.94
KT-BOND RMF 20/11/25609.7989-0.01309.79909.798966,738,171.98
KT-HiDiv RMF 21/11/256014.3678-0.010214.367914.3678442,601,476.74
KTSE-RMF 21/11/256014.4983-0.004914.498414.49831,006,393,013.73
KSRMF 21/11/256024.4251+0.080724.425224.4251169,533,368.45
KT-GOLD RMF 21/11/25609.1607-0.06829.16089.1607407,996,053.08
KT-PROPERTY RMF 20/11/256012.8169-0.051212.817012.816997,447,157.66
KT-WEQ RMF 20/11/256011.0219-0.046711.022011.021936,114,495.85
KT25/75RMF 21/11/256011.7641-0.003911.764211.7641358,269,343.86
KT-HEALTHC RMF 20/11/25609.6144-0.02349.61459.614474,874,403.73
KT-PIF RMF 21/11/256010.3086-0.016410.308710.308666,119,062.58
KTSET50RMF 21/11/256011.6422-0.010411.642311.6422194,403,888.87
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 21/11/256035.5954-0.077135.595535.59545,836,152,525.19
KSET50LTF 21/11/256024.7697-0.021624.769824.76971,358,171,129.86
KTLF 21/11/256027.2948-0.071727.294927.29485,030,662,837.62
KSLTF 21/11/256024.3449+0.086024.345024.3449178,535,381.67
KTEF-LTF 21/11/256011.6928-0.000511.692911.6928342,922,321.22
KTSE-LTF 21/11/256010.8670-0.004210.867110.8670352,074,030.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/09/256010.3501+0.068910,008,633,138.23
DTCPF 30/09/25609.8012-0.12874,012,634,291.69
TLGF 30/09/256012.0040+0.079328,056,902,080.72
TTLPF 30/09/256011.5749+0.06352,083,498,283.65
EGATIF 30/09/256010.8599+0.484822,648,409,721.52
TFF 30/09/256010.1013+0.0073505,066,983.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFF147 21/11/256010.0750+0.065710.07503,748,434,982.56
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 21/11/256011.2986-0.005711.298711.298673,208,567.70
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 21/11/256016.2241-0.046916.2242ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,052,780,826.17
TOF2 21/11/256012.2630-0.045812.2631ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์159,934,424.80
TTPF2 21/11/2560507.0422-0.0267507.0423507.0422879,786,331.04
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 21/11/256048.8724-0.2018357,113,938,687.17
VAYU1B 21/11/256048.8724-0.2018357,113,938,687.17

Go To Tp