ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 20/02/256112.7840+0.000712.784112.784016,558,586,450.88
KTSV 20/02/256111.4221+0.000711.422211.42211,210,330,770.47
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 20/02/256111.6973+0.000211.697411.697322,597,410,857.44
KTPLUS 20/02/256110.8991+0.000410.899210.899174,355,469,309.61
KTFIX-1Y3Y 20/02/256111.0578-0.000511.057911.05786,512,579,691.33
KTILF 20/02/256110.5863-0.000910.602310.5810297,188,510.97
KTFIXPLUS-A 20/02/256111.9680-0.001711.968111.9680549,441,693.27
KTFIXPLUS-D 20/02/256111.6524-0.001711.652511.6524330,598,481.34
KTFIXPLUS-I 20/02/256111.8118-0.001711.811911.8118286,495.65
KTSTPLUS-A 20/02/256110.2340+0.000110.234110.234046,576,163,577.87
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 20/02/256111.5029-0.056411.531811.5029539,843,498.35
KT-OPP-A 20/02/256116.4776-0.0694789,219,078.17
KT-OPP-D 20/02/256113.1805-0.055530,469,547.01
KT-PIF-A 20/02/256110.5450+0.017910.597810.5450209,043,440.59
KT-PIF-D 20/02/25619.9209+0.01689.97069.9209438,807,777.23
KTWG-A 20/02/256110.5819-0.016810.582010.58192,572,221,091.22
KTWP-A 20/02/256110.3826-0.010310.382710.3826873,959,216.44
KT25/75-R 20/02/256110.1289-0.009510.154310.12891,692,246,783.26
KT25/75-A 20/02/256110.1292-0.009410.154610.12922,955,693,548.72
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 20/02/25616.0052-0.03216.00526.005219,216,833.61
EBANK 20/02/25616.0694-0.03976.06946.069494,076,365.98
ECOMM 20/02/25619.0589-0.04489.05899.058936,235,908.91
EFOOD 20/02/25616.3487-0.07546.34876.348719,046,288.57
EICT 20/02/25614.8023-0.01834.80234.802314,407,112.53
ENY 20/02/25617.6012+0.00117.60127.6012106,417,978.10
CHINA 20/02/25616.3897+0.26126.42286.3567147,611,088.70
GLD 20/02/25611.8033+0.01101.81271.7940304,184,113.04
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 20/02/256111.2176-0.046411.217711.21761,217,585,827.08
KTEF 20/02/256123.6598-0.077423.837323.54151,835,659,503.43
KT-HiDiv 20/02/256112.0770-0.063712.167712.0468305,677,715.80
KTSE 20/02/256111.5732-0.035711.602211.57324,061,783,089.64
KTMSEQ 20/02/256113.2943-0.056213.427313.261193,461,335.68
KT-mai 20/02/256110.4473-0.077910.551910.421245,316,399.55
KT-CLMVT-A 09/02/256112.2814-0.078012.465712.28141,158,847,092.16
KT-CLMVT-D 09/02/256110.7112-0.068110.872010.7112640,091,891.22
KT-SET50-A 20/02/256111.8553-0.059111.867311.8434283,303,873.16
KTBTHAICG-A 20/02/256110.9819-0.064110.993010.9709763,718,562.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 14/02/256111.0281-0.010611.110911.028147,092,432.17
KT-WCORP 12/02/256111.4565-0.027011.542511.4565131,408,886.21
KT-AGRI 12/02/25619.1932+0.03379.33129.193210,823,948.97
KT-Energy 12/02/25618.5662+0.02208.69488.5662155,464,596.18
KT-FINANCE 12/02/256117.3250+0.313517.585017.32501,142,180,615.29
KT-MINING 19/02/25615.6517-0.07905.73665.651738,302,390.74
KT-PRECIOUS 14/02/25613.6155+0.13723.66983.6155328,343,568.22
KT-OIL 16/02/25612.8303+0.01312.83322.8303239,724,774.26
KT-GOLD 20/02/256110.0296+0.030610.054810.0045296,700,452.61
KT-PROPERTY 14/02/256111.7672-0.039811.943811.7672144,775,417.01
KT-EURO 12/02/256113.5670+0.121413.770613.56702,425,703,853.33
KT-IGF-R 14/02/256111.8238+0.009511.942111.8238493,097,055.13
KT-IGF-A 14/02/256111.8240+0.009511.942311.824014,009,097.93
KT-WEQ 14/02/256112.1955+0.197212.378512.1955393,826,861.27
KT-US-A 16/02/256111.0598-0.018111.225811.0598259,886,582.38
KT-ASEAN-A 12/02/256112.6735+0.053112.863712.6735153,113,337.49
KT-AASIA-A 12/02/256111.5285+0.155311.701511.5285920,009,609.51
KTOIL5-1 16/02/25617.5984+0.01807.598412,444,968.68
KT-HEALTHCARE-A 09/02/25619.9752+0.036410.12499.9752166,696,809.76
KT-INDIA-A 12/02/256115.6310+0.233915.865615.63101,644,096,297.46
KT-INDIA-D 12/02/256113.5777+0.203213.781513.5777211,906,546.46
KT-GMO-A 12/02/256111.3428+0.032911.513011.34281,491,527,854.2
KT-JAPAN-A 19/02/256112.7331+0.344412.924212.7331766,146,240.48
KT-JAPAN-D 19/02/256112.2149+0.330412.398212.214953,960,369.42
KT-CHINA-A 12/02/256112.0304+0.079812.211012.03041,895,957,240.24
KT-GOI-A 19/02/256110.0905+0.000410.242010.0905104,285,212.37
KT-GCINCOME-R 14/02/25619.8738+0.00709.94809.87384,913,096,402.51
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 20/02/256159.8253-0.199359.825459.82532,056,177,298.85
RMF2 20/02/256114.6824-0.002014.682514.68241,613,497,858.19
RMF3 20/02/256113.8584-0.002213.858513.85843,329,040,670.40
RMF4 20/02/256111.4231+0.000711.423211.4231707,465,974.24
KT-BOND RMF 14/02/25619.6446-0.00579.64479.644660,173,256.28
KT-HiDiv RMF 20/02/256114.9698-0.074814.969914.9698587,341,573.66
KTSE-RMF 20/02/256114.5971-0.047614.597214.59711,014,894,291.33
KSRMF 20/02/256124.8348-0.127024.834924.8348166,884,373.00
KT-GOLD RMF 20/02/25619.4549+0.02809.45509.4549410,445,954.00
KT-PROPERTY RMF 14/02/256112.2720-0.038912.272112.272093,299,281.03
KT-WEQ RMF 14/02/256111.4248+0.185611.424911.424841,725,814.45
KT25/75RMF 20/02/256111.9491-0.012211.949211.9491538,297,017.74
KT-HEALTHC RMF 09/02/25619.8120+0.03429.81219.812079,520,681.69
KT-PIF RMF 20/02/256110.5683+0.017310.568410.568375,214,022.53
KTSET50RMF 20/02/256112.4486-0.062512.448712.4486284,264,981.50
KTEF-RMF 20/02/256110.4319-0.034710.432010.4319351,306,701.69
KT-CHINA RMF 12/02/256110.0373+0.069410.037410.0373118,391,485.74
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 20/02/256137.1486-0.131337.148737.14866,017,589,602.09
KSET50LTF 20/02/256126.5130-0.132626.513126.51301,396,804,486.80
KTLF 20/02/256128.9362-0.127228.936328.93625,353,517,916.47
KSLTF 20/02/256124.7115-0.126924.711624.7115174,705,717.50
KTEF-LTF 20/02/256111.9152-0.040311.915311.9152695,067,957.75
KTSE-LTF 20/02/256110.9375-0.034010.937610.9375511,253,091.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/12/256010.3570+0.058510,015,271,950.30
DTCPF 30/11/25608.8934-0.84883,640,981,979.22
TLGF 31/12/256012.2009+0.252928,517,064,507.03
TTLPF 31/12/256011.6769+0.12892,101,849,145.12
EGATIF 31/12/256010.2314-0.508221,337,712,609.94
TFF 31/12/256010.1372+0.0166506,863,993.61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFF164 20/02/256110.1110+0.0618725,443,065.98
KTFF164 20/02/256110.1110+0.0618725,443,065.98
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 20/02/256111.4114+0.014311.411511.411473,547,204.24
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 20/02/256117.2929-0.075517.2930ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,177,612,001.22
TTPF2 20/02/2561679.9161-0.0388679.9162679.91611,179,745,880.04
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 20/02/256152.7756-0.0649385,634,994,417.19
VAYU1B 20/02/256152.7756-0.0649385,634,994,417.19

Go To Tp