ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ บลจ.กรุงไทย ร่วมส่งพลังใจ...สู้ภัย COVID-19 ให้กับ ร.พ. มะการักษ์